Joodse Wortels

Wat doen ons met die Joodse Wortels van ons Geloof?

Hierdie was vir jare my vraag na ek uit die Hebreeuse Wortels beweging gekom het. Wat presies is die Joodse Wortels van ons geloof? Mens kan ook daarna verwys as die Hebreeuse Wortels van ons geloof, alhoewel ek dink die term baie skade aan gedoen is deur sommige se swak getuienis en misverstaan van die Woord. Persoonlik dink ek die Joodse Wortels kan in kort opgesom word as, Jesus is ‘n Jood.

Die probleem is nie gewoonlik om hierdie feit te erken nie, wat Hy wil hê ons daaromtrent moet doen is gewoonlik waar die konflik ontstaan. Dikwels het dit twee uiterste reaksies tot gevolg. Een groep mense voel die regte antwoord op Jesus se Joodse identiteit is om self ook te verjoods en is in meeste gevalle daarvan oortuig dat mens die Torah moet onderhou. Die ander groep mense maak lig van Jesus se Joodse identiteit en benader die Ou Testament met ‘n negatiewe perspektief. Hulle belei dat hulle deel is van die Nuwe en beter Verbond. Enige iemand wat iets Ou Testamenties doen word dadelik beskou as “onder die Wet” en dus vervalle van die genade.

Die Joodse Wortels sal jou identiteit in Christus toets. Dit sal jou uitdaag om twee keer te dink oor wat is werklik geestelik en vleeslik. Dit is daarom van groot belang dat jy ‘n persoonlike verhouding met die Here het en leer om Sy stem te hoor.

Die Waarde van die Joodse Wortels

Ek glo dat daar ‘n midde weg tussen die twee uiterstes is. Dit is ‘n gesonde waardering vir die oorsprong van ons geloof in Jesus. Hierdie waardering kan verskillende vorme aanneem onder andere ‘n liefde vir Israel, ‘n verstaan wat die Feeste van die Here is en hoe dit na Jesus se bediening wys, om te leer hoe die Ou- en Nuwe Testamente saam een storie is.

Daar is ‘n gevaar wat ons uit Kerk geskiedenis kan leer. Anti-semitisme het hoofsaaklik vlam gevat uit ‘n verkeerde verstaan van God se plan met Israel. Kerke wat verskeie weergawes van vervangings teologie leer het eerste hul rug op die Jode gedraai. Kerke wat ‘n meer Bybelse verstaan het van God se plan met Israel, het saam met Joodse gemeenskappe gestaan in die gesig van gevaar vir hul lewens.

Daar is ‘n midde weg, die een van die Gees. Waar daar vryheid is solank jy in die Gees bly. As jy Shabbat vier of nie, as jy vark eet of nie. Solank die vrug van liefde vir God en liefde vir jou naaste daar is. As die doel van die gebod nie liefde is nie, is jy nie in die gees nie, maar in die vlees (sien 1 Tim. 1:5)

Kyk gerus na “Wat doen ons met die Joodse Wortels van ons Geloof”?

As jy enige vrae het oor hierdie onderwerp kontak my gerus.