First Love Ministries

Fruitful from Intimacy

Die Profetiese Woord vir die Kerk

Die Here het ‘n plan vir die Eindtyd Kerk, dit gaan die heerlikste tyd vir die Kerk wees, maar dit gaan ook die moeilikste tyd wees. Die Here het ons vooraf gewaarsku sodat ons standvastig kan wees wanneer die grootste wêreld wye krisis kom.

Ons gaan net in oorsig

Haggai 2:9 Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die HERE van die leërskare; en op hierdie plek sal Ek vrede gee, spreek die HERE van die leërskare.

Die Profetiese Woord vir die Kerk

Die Profetiese woord vir die kerk – deel 1

Wat is Profesie en wat maak ons met Profetiese woorde vandag?

The Beauty of the Bride

Die visie van die eindtyd bruid – deel 2

Die Here het ‘n goeie plan met die Kerk, Hy wil hê dat ons ‘n Bruid sal wees wat gereed is vir die Bruilof van die Lam.

Hoe gaan die Here ons help om gereed gemaak te word in die Laaste Dae?

Die Voorganger Boodskappers

die voorganger boodskappers – Deel 3

Net soos Johannes die Doper gestuur was voor Jesus se koms, net so gaan daar Voorgangers gestuur word met die boodskap van die Bruidegom-Koning.

Die Heilige Gees is besig om boodskapper op te rig vir hierdie unieke uur.

Die joël 2 oplossing – deel 4

Die Here soek nog altyd ons harte om ten volle Syne te wees. Die wêreld wye krisis is om ons aandag te kry sodat ons sal terug keer na die Here, omdat Hy jaloers is oor ons en Hy het goeie planne vir ons.