First Love Ministries

Fruitful from Intimacy

Soek die Here

Soek die Here

Wanneer ‘n persoon die Here soek, moet hy eerste glo dat die Here is (bestaan) en dat Hy die persoon wat soek sal beloon vir

Read More »